Din Kültürü
Bir dine inanmak, onun kurallarına uymak, kendinden öte mutlak bir gücün var olduğunu kabul...
İnsanlar, çağlar boyunca dünyanın oluşumu hakkında çeşitli teoriler ortaya atmışlardır. Bu teorilerden bir kısmı...
x